Propozice na léto 2020 zde v pdf

Propozice na léto 2020 zde v doc


19.dětský tábor se psy a angličtinou

pro děti ve věku 10-15 let

 

Termín : 13. – 19. 7. 2020

 

Kde: ZKO Louny

 

Program: výcvik psů agility

výuka angličtiny pro děti hravou formou – doplňkově – běžné komunikační fráze, kynologická tématika

různé hry a soutěže, táborák a další program pro děti

Každý účastník tábora je po dobu trvání tábora povinen dodržovat táborový řád.

 

Cena: 4 900 Kč Platbu proveďte POUZE na účet číslo 2600208795 / 2010 (Fio banka a.s.), do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které platbu provádíte – PRO IDENTIFIKACI PLATBY.

Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formě DDMMRRRR

 

Stravování: 5-krát denně, pitný režim zajištěn nepřetržitě celý den

 

Ubytování: ve vlastních stanech

 

Psi: krmení vlastní

ubytování s dětmi ve stanech nebo v kotcích

pes musí mít platná očkování (očkovací průkaz s sebou)

dítě po celou dobu tábora odpovídá za svého psa

 

Uzávěrka: závazné přihlášky a dokladem o zaplacení (kopie) zasílejte nejpozději do 31.5.2020

na email: agility@taborsepsy.cz

nebo na adresu: Ilona Macáková, Dlouhá 33, 272 01 Kladno

případné dotazy: agility@taborsepsy.cz , ilona.macakova@seznam.cz

nebo na tel. 604 791 622

přihlášky lze zaslat i mejlem – scan s originálním podpisem rodičů

 

Na přihlášky bez dokladu o zaplacení NEBUDE BRÁN ZŘETEL !!!!!

 

 

Storno podmínky: odhlášení dítěte před začátkem tábora:

- alespoň tři týdny předem (bez náhrady) vracíme 80% částky

- méně než tři týdny předem (bez náhrady) vracíme 30% částky

- pokud dítě odhlásíte méně než týden před začátkem tábora vracíme 10 %

- Pokud seženete za dítě náhradu (bez ohledu na termín) bude vráceno 90% částky.

 

 

Počet účastníků je omezen !!!!

Přihláška na dětský tábor se psy v termínu 13. – 19. 7. 2020

 

 

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………...

 

Datum narození:……………………………………Rodné číslo:…………………………………………...

 

Adresa:……………………………………………………………………………………………………….

 

Matka: ……………………………………………..Telefon:………………………………………………..

 

Otec:………………………………………………..Telefon:……………………………………………….

 

Telefonní spojení na rodiče v době konání tábora:…………………………………………………………..

 

E-mail na rodiče – pro další komunikaci atd.:………………………………………………….....................

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zdravotní stav dítěte (alergie, léky,…):……………………………………………………………………...

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Pes:

Jméno a chovatelská stanice:………………………………………………………………………………...

 

Plemeno:……………………………………………………………………………………………………..

 

Datum narození:……………………………………………………………………………………………...

 

Velikostní kategorie a stupeň pokročilosti v agility (označte) :

 

začátečník mírně pokročilý pokročilý

 

SA MA LA

 

 

 

 

 

 

 

podpis rodičů: ……………………………………………………………….